Tomasz Strahl i Micha³ Klauza po prawykonaniu Koncertu wiolonczelowego, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, 2009

powrót