Nagranie Koncertu wiolonczelowego, Filharmonia ¦l±ska, 2009

powrót